مخازن تحت فشار

مخازن تحت فشار در فشاری به اندازه ی اتمسفر کار می کنند و انرژی ذخیره شده بالایی دارند لذا بازرسی مخازن تحت فشار برای ایمنی ان ضروری می باشد. … بخار، بازرسی فنی و ایمنی دیگ بخار، تست و بازرسی مخازن تحت فشار و صدور گواهی سلامت دیگ بخار، صدور گواهی سلامت مخازن تحت فشار آماده ارائه خدمات به ایرانیان

تست مخازن تحت فشار به صورت تست هیدرواستاتیک دیگ بخار و تست پنوماتیک دیگ بخار به همراه ضخامت سنجی مخازن تحت فشار و تست های غیر مخرب انجام می … این اهداف به وسیله تایید این که ساخت و بهره برداری با شرایط طراحی مطابقت دارد، و اینکه که تجهیزات فشار، امن و مناسب برای خدمات تحت شرایط عملیاتی

مخازن | استاندارد مخازن | پتروشیمی | مخازن گاز | طراحی مخازن | ساخت مخازن | مخازن ذخیره اتمسفریک | مخازن استیل | انواع مخازن نفت و گاز