خدمات توان پردازان سپهر

طراحی صنعتی

طراحی و اجرای خطوط لوله بخار آب و گاز و…

خدمات مشعل های صنعتی

تبدیل سوخت و دوگانه سوز نمودن مشعل های صنعتی

تعمیر دیگ بخار

تعمیرات و نگهداری دیگ های بخار و دیگ های آبگرم ، تعمیر اساسی دیگ های روغن داغ

تجهیزات ابزار دقیق

تعمیر و کالیبراسیون کلیه تجهیزات ابزار دقیق

اتوماسیون صنعتی

اتوماسیون دیگ بخار، اتوماسیون موتورخانه، مانیتورینگ صنعتی و BMS

تست ایمنی

انجام تست های ایمنی  و صدور گواهی از وزارت کار